• Imatrikulácie prvákov
     • Imatrikulácie prvákov

     • Vo štvrtok 16.novembra 2017 sa v telocvični konalo už tradičné podujatie - Imatrikulácia. 

      Žiaci súťažili v 10 disciplínach, jednou z nich bol kultúrny program. Výkon hodnotila štvorčlenná porota, ktorej členovia boli žiaci tretieho ročníka. Žiaci prvého ročníka si odniesli Imatrikulačný list a preukaz žiaka. Víťazom tohtoročných Imatrikulácií sa stala 1.A trieda.

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

     • Kniha Mengeleho dievča, z pera reportérky spravodajstva a publicistiky TV JOJ, Veroniky Homolovej Tóthovej, si za krátke obdobie od svojho vydania získala tisíce čitateľov a viaceré ocenenia.  Kniha patrí  k tým dielam slovenskej prózy, ktoré cez skutočný príbeh človeka približujú nacistické ukrutnosti napáchané počas 2. svetovej vojny na tisícoch nevinných obetí. 

      Dňa 15. novembra 2017 sa v Spoločenskej hale v Šuranoch uskutočnilo stretnutie  Veroniky Homolovej Tóthovej so žiakmi šurianskych stredných škôl a obyvateľmi mestečka.  Besedy sa zúčastnili aj žiaci našej školy (  2.A a 2.B trieda ).

    • Beseda so spisovateľom
     • Beseda so spisovateľom

     • Dňa 22. novembra sa v Knižnici Antona Bernoláka konalo stretnutie čitateľov so spisovateľom Gustávom Murínom spojené s besedou. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

    • Pásmo o živote M. R. Štefánika
     • Pásmo o živote M. R. Štefánika

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc nacvičili žiaci 3.B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Eriky Juríkovej pásmo približujúce život velikána slovenskej historiografie, Milana Rastislava Štefánika.

    • PCR v II. B
     • PCR v II. B

     • Žiaci II. B triedy si v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu vyskúšali sprievodcovanie a navzájom si predstavili sochy v Šuranoch.

    • DOD-nov. 2017
     • DOD-nov. 2017

     • Do galérie DOD-nov. 2017 boli pridané fotografie. 

      Dňa 7. novembra 2017 sa na Obchodnej akadémii v Šuranoch konal Deň otvorených dverí. Do priestorov školy zavítali žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ spolu s pedagógmi či rodičmi. Dňa otvorených dverí(DOD) sa zúčastnilo približne 100 žiakov ZŠ z okolia. 

      Pri tejto príležitosti bolo vydané mimoriadne číslo slovenského školského časopisu BONUS, v ktorom žiaci našli príhovor riaditeľky školy, šéfredaktorky, zhrnutie aktivít a výsledkov žiakov školy a ďalšie príspevky. 

    • Palacinka fest - okt. 2017
     • Palacinka fest - okt. 2017

     • Do galérie Palacinka fest - okt. 2017 boli pridané fotografie. 

      V stredu 25.októbra 2017 sa v Spoločenskej hale v Šuranoch konal 2.ročník Palacinka festu, ktorého sa zúčastnili žiačky IV.A triedy spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Bujdákovou. Žiačky súťažili v dvojčlenných družstvách – Rebucinky v zložení N.Burkušová, R.Kováčová a Pancakes from 90s v zložení N.Szantóová, V.Kaszásová.

      Súťažné družstvo Pancakes from 90s sa umiestnilo na 3.mieste, získali pohár, diplom a vecné ceny. S "prázdnymi rukami" neodišlo ani druhé súťažné družstvo, získali pamätný diplom a vecné ceny.

       

    • III. B na Body The Exibition - okt. 2017
     • III. B na Body The Exibition - okt. 2017

     • Do galérie III. B na Body The Exibition - okt. 2017 boli pridané fotografie.

      Dňa  19. októbra 2017 sa žiaci III. B triedy spolu s tr. učiteľkou Ing. Ivanou Tóthovou zúčastnili výstavy Body The Exibition, ktorá je inštalovaná na výstavisku Incheba v Bratislave. Žiaci sa zoznámili s anatómiou ľudského tela . To, ako ľudské telo funguje im dopomohol pochopiť pútavý výklad medikov, ktorí s vystavovateľmi spolupracujú.

    • Okresné kolo v bedmintone - okt. 2017
     • Okresné kolo v bedmintone - okt. 2017

     • Do galérie Okresné kolo v bedmintone - okt. 2017 boli pridané fotografie.

      V stredu 18.októbra 2017 sa v Športovej hale v Šuranoch konalo Okresné kolo bedmintonu žiakov a žiačok stredných škôl okresu Nové Zámky. Okresného kola sa zúčastnili aj žiačky S. Mistríková a B. Brošková zo IV.A a žiaci M. Mojcher z I.A a F. Balajka z II.A pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Rudolfa Šulíka. Na bedmintonovom turnaji sa im darilo. Žiačky získali 3. miesto a žiaci 1. miesto. Potešilo nás to a blahoželáme.

       

    • Podhájske dni-Spice team-október 2017
     • Podhájske dni-Spice team-október 2017

     • Do galérie Podhájske dni-Spice team-október 2017 boli pridané fotografie.

      Pri TK v obci Podhájska sa v dňoch 13.-15.10.2017 konali Podhájske dni klobás a tradičných špecialít. V piatok 13.10.2017 sa zúčastnili aj žiaci 4.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou, PaedDr. Máriou Bujdákovou.

      Súťaže v príprave klobás sa zúčastnilo družstvo s názvom Spice Team v zložení A. Belovičová, V. Kaszásová, R. Kováčová, L. Repa a M. Pap.

      Súťaže vo  varení gulášu sa zúčastnilo družstvo OA Kotlíkovciv zložení N. Burkušová, B. Brošková, S. Mistríková, S. Marcinkechová a A. Račková. 

      V súťaži v  príprave klobás družstvo získalo bronzovú a zlatú medailu a vecné ceny. V súťaži vo varení gulášu získalo družstvo striebornú a zlatú medailu a vecné ceny. 

      Víťazom blahoželáme.

    • Návšteva múzea - október 2017
     • Návšteva múzea - október 2017

     • Do galérie Návšteva múzea - október 2017 boli pridané fotografie.

      Pri príležitosti 255. výročia narodenia Antona Bernoláka sa v piatok 6.októbra 2017 žiaci 2.B triedy a 4.A triedy spolu s učiteľkami PaedDr. Máriou Bujdákovou a Mgr. Skarletou Gulbišovou zúčastnili exkurzie v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch, aby si prezreli stálu expozíciu múzea „Anton Bernolák – život a dielo“ . O živote Antona Bernoláka im porozprávala lektorka múzea Mgr. Marta Kasášová.

    • DAB Nitra - okt. 2017
     • DAB Nitra - okt. 2017

     • Do galérie DAB Nitra - okt. 2017 boli pridané fotografie. Dňa 4.októbra navštívili naši žiaci v Divadle Andreja Bagara v Nitre divadelné predstavenie hry Ivana Bukovčana  Kým kohút nezaspieva. Predstavenie v nich zanechalo hlboké dojmy a dôvod na zamyslenie sa nad charakterom človeka v hraničných životných situáciách.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Európsky deň jazykov sa každoročne oslavuje 26.septembra od roku 2001 z iniciatívy Rady
      Európy v Štrasburgu.
      Žiaci OA svojimi aktivitami oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe, a tým podporili
      jazykové vzdelávanie. Každá trieda si pripravila prezentáciu a nástenku o jednej európskej
      krajine . Obidve aktivity boli ohodnotené porotou. Najoriginálnejšie poňala prezentáciu
      Maďarska I.B trieda, ktorá si odniesla prvenstvo.
      Na 2.mieste bola III.A trieda a o 3.miesto sa
      podelili III.B a II.A trieda s rovnakým počtom bodov.
      K dôstojnému priebehu celého projektu Európskeho dňa jazykov prispelo i prostredie
      šurianskej synagógy. Víťazom gratulujeme a všetkým tvorcom a aktérom prezentácií
      a organizátorom ďakujeme.

    • Záložky - sept. 2017
     • Záložky - sept. 2017

     • Do galérie Záložky - sept. 2017 boli pridané fotografie. 

      Žiaci školy sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou projektu bola Autori môjho regiónu. Na rôznorodých záložkách sa objavovali citáty i kresbičky z literárnych diel M. Grznárovej, L. Zrubca, J. Litváka a iných. Záložky našich žiakov určite potešia  a zaujmú  žiakov v niektorej škole na Slovensku.