Suplovanie O škole Kontakt Rozvrh Prihlásenie

Štvrtok 21. 1. 2021

Fotogaléria

Návštevnosť

Počet návštev: 4856762

Vitajte na stránke Obchodnej akadémie v Šuranoch

 • KLASIFIKÁCIA

  Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021. Aby sme sa vyhli „naháňaniu známok.“ Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.

  MATURITA

  Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín určíme do 31. marca 2021).Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

 • Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany oznamuje, že od 12. októbra 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Ing. Eva Matejíčková

  riaditeľka školy

 • Európsky deň jazykov-sept. 2020

  Do galérie Európsky deň jazykov-sept. 2020 boli pridané fotografie.

  Posledný septembrový týždeň sa na našej škole už tradične uskutočnil Európsky deň jazykov v súčasnej pandemickej situácii trochu netradične, v rámci tried. Tento rok sme Európsky deň jazykov zamerali na obľúbené cestovateľské a dovolenkové destinácie v rámci Európy - Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Grécko, Chorvátsko, Nórsko. Po vylosovaní krajiny žiaci každej triedy pripravili nástenku, ktorá okrem reprezentatívnych fotografií obsahuje aj základné frázy jazyka danej krajiny. Každá trieda vytvorila súťažné video s používaním jazyka vybranej krajiny. Videá budú zverejnené v blízkej dobe. O výhercovi rozhodne celoškolské hlasovanie, ktorého sa zúčastnia všetci žiaci školy. O podrobnostiach budete informovaní neskôr.

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  tlačivo pre návštevníka

 • Dátum: 28. 09. 2020

  Miesto konania: triedy OA Šurany

  Triedy: všetky

  Aktivity:

  1. Medzitriedne losovanie európskej krajiny: Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Grécko, Chorvátsko, Nórsko

  Termín: 24. 9. 2020

  1. Tvorba nástenky so slovníkom základných fráz a reprezentatívnych fotografií
  2. Vytvorenie súťažného videa za triedu s používaním jazyka vybranej krajiny
  3. On-line hlasovanie

  Termín: október 2020

  1. Vyhodnotenie európskeho dňa jazykov v rámci školy

  Termín: 16. 11. 2020

 • Milí žiaci,

  tešíme sa, že sa spolu opäť 2.9.2020 o 8.30 hod. stretneme v škole!

  Všetci si uvedomujeme aktuálnu situáciu a vieme, že pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, preto budeme dodržiavať pokyny a nariadenia s cieľom chrániť seba a svoje okolie.

  Pravidlá, ktoré budeme dodržiavať:

  • vstupujeme do budovy len s ochranným rúškom tak, aby boli prekryté horné dýchacie cesty,
  • dodržiavame princíp R-O-R (nosenie rúška - dodržiavanie odstupov - umývanie rúk/dezinfekcia),
  • každý deň no
 • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú od 9.00 do 12.00 hod.