Suplovanie O škole Kontakt Rozvrh Prihlásenie

Sobota 13. 8. 2022

Fotogaléria

Návštevnosť

Počet návštev: 5644372

Vitajte na stránke Obchodnej akadémie v Šuranoch

 • Počas letných prázdnin budú úradné hodiny v čase od 8,00 do 12,00 hod.

 • V dňoch 29. 5. 2022 - 11. 6. 2022 sa 20 študentov Obchodnej akadémie Šurany zúčastnilo krátkodobej mobility 2021-1-SK01-KA122-VET-000016184 v Írsku, v meste Cork v rámci projektu Erasmus+. Video prezentuje výstup zo zahraničnej pracovnej skúsenosti a získané vedomosti, zručnosti a kompetencie účastníkov.

 • Dňa 15. júna 2022 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Tento rok bol za našu školu ocenený Dominik Uhrík za 1.miesto celoslovenského kola prekladateľskej súťaže „Mladí prekladatelia 2021“, organizované Generálnym riaditeľstvom pre preklad, zastúpenie Európskej komisie v SR.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ocenenie najúspešnejších žiakov NSK.

 • Úsmev ako dar

  Dňa 19.5.2022 sa konala verejná zbierka ku Dňu úsmevu 2022, do ktorej sa zapojila i naša škola. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Zisk zo zbierky "Deň úsmevu 2022" bude venovaná Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbierka "Úsmev ako dar".

 • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“

  Dňa 10.05.2022 sa v Bratislave uskutočnilo finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, ktoré organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

  Našu školu reprezentovali žiačky III.A triedy Mária Molnárová a Monika Gazsóová. Osemnajlepších tímov postúpilo do finále po úspešnom absolvovaní korešpondenčného kola súťaže, v ktorom riešili prípadovú štúdiu súvisiacu s dopadmi podnikania na životné prostredie.

  V rámci finále bolo úlohou každého tímu vyriešiť zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorej cieľom bolo eticky rozhodnúť o výbere zamestnanca na novú pracovnú pozíciu tak, aby nedošlo k diskriminácii žiadneho z uchádzačov. Na vypracovanie riešenia dostali tímy časový limit dve hodiny a následne museli svoj výber obhájiť pred odbornou porotou. Za reprezentáciu školy a výbornú argumentáciu pri obhajobe riešenia prípadovej štúdie v silnej konkurencii tímov z celého Slovenska ďakujeme a prajeme dievčatám, aby i naďalej dokázali robiť správne rozhodnutia.

 • Rodič je povinný v období od 18. 5. 2022 – 23.5.2022 potvrdiť nástup na strednú školu na priložené potvrdenie. Potvrdenie bude sprístupnené 18.5.2022 na stránke EDUPAGE.

  Toto potvrdenie je konečné – dôsledok potvrdenia nástupu na jednu školu je strata rozhodnutí o prijatí na všetky stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý.

  Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx​​​​​​​