• Ako poukázať 2% dane

    • Ako poukázať 2% dane

     Vážení rodičia a priatelia školy, 

     sme veľmi radi, že aj v minulom roku mnohí z Vás aktívne využili možnosť venovať 2% z Vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia Rodičia a priatelia OA v Šuranoch. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Občianske združenie Rodičia a priatelia OA v Šuranoch je aj v tomto roku prijímateľom 2%.
     Vďaka Vašim príspevkom nám umožňujete skvalitniť proces výchovy a vzdelávania na Obchodnej akadémii v Šuranoch. 

     Veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. 

     Za každý príspevok srdečne ďakujeme. 

     PaedDr. Jana Tóthová, predsedníčka OZ 

      

     Postup ako darovať 2% z dane  

     Vyhlásenie 

     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  

     Kontaktné údaje:

     Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“
     Obchodné meno: Rodičia a priatelia OA v Šuranoch
     Sídlo: Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany
     Právna forma: občianske združenie
     IČO: 42051096
     č. účtu: SK57 0900 0000 0002 4242 1668
     Pri platbách do OZ je potrebné do správy/poznámky pre adresáta uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.