• Európsky deň jazykov 2022

     • VYHODNOTENIE EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV 2022

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do Únikovej hry v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov na našej škole. Dúfame, že pri plnení zadaní na získanie indícií ste sa zabavili, precvičili si tímovú spoluprácu a upevnili si kamarátske vzťahy. Rozlúštiť hádanku a odomknúť správnu miestnosť sa najrýchlejšie podarilo v pondelok 26.09.2022 triede III.B a v utorok 27.09.2022  V.A triede.Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity. 

      Výsledky EDJ si môžete pozrieť TU      • Oznam

     • Dňa 29. 9. 2022 sa naša škola zúčastní divadelného spracovania stredoškolskej povinnej literatúry od Ivana Bukovčana „Kým kohút nezaspieva“. Predstavenie sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry v Nových Zámkoch o 8.30 hod. . Inscenácia je spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora.Účinkujúcimi hercami v predstavení sú mladí študenti herectva (VŠMU, Akadémia umení, Konzervatóriá).Projekt je povinným doplnkovým vzdelávacím nástrojom v čase prezenčnej výučby.Ambasádorkami projektu sú Božidara Turzonovová a Emília Vášáryová.

     • Biela pastelka

     • Dňa 23.9.2022 sa na našej škole uskutoční zbierka Biela pastelka, ktorú každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Výťažok zo zbierky bude použitý na služby pre nevidiacich a slabozrakých, integračné aktivity, kurzy práce s PC a odstraňovanie architektonických bariér.

      Viac info na: https://bielapastelka.sk/

       

     • Oznam

     •  

      S radosťou Vám oznamujeme, že Obchodná akadémia Šurany sa stala oficiálnym partnerom výskumného centra vydavateľstva Oxford University Press. Naši žiaci sa budú zúčastňovať aktivít súvisiacich so skúšobným testovaním komunikačných zručností v anglickom jazyku na úrovni B1, B2 a C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

       

     • Školská jedáleň - oznam

     • Vážení stravníci!

      Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začne s prípravou stravyv  školskom roku 2022/23  

      od 6.septembra 2022.

      Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na webovej stránke školy, tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo  v školskej jedálni  od 5.9.2022. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

      - prihláška dieťa 

      - prihláška dospelý 

      Na stravovanie bude prihlásený každý stravník až po predložení dokladu o zaplatení.

      Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť na rovnakom mieste ako prihlášku. V prípade platieb cez bankový účet postupujte podľa pokynov na prihláške.

      Prihlasovať sa  a platiť stravné môžete už v auguste (od 23.augusta  bude v kancelárii školskej jedálne  k dispozícii vedúca jedálne od 8.00 do 12.00 hod.)    

      Naša jedáleň funguje ako webová jedáleň, to znamená, že každý stravník  si musí zakúpiť čipovú kartu( 3,50 €),ktorou sa bude identifikovať pri obede, zároveň získa prístup na vlastnú webovú stránku, kde sa môže vyhlasovať a prihlasovať na stravu, sledovať svoje platby, odber stravy, kontaktovať  vedúcu školskej jedálne cez email  a iné. Čip  má neobmedzenú platnosť, ak ho stratíte, musíte si zakúpiť nový.

      Podrobný návod na používanie  webovej jedálne nájdete na  www.oasurany.sk v sekcii školská jedáleň.

      Ak chcete ukončiť stravovanie, musíte odovzdať odhlášku zo stravovania , kde požiadate o vrátenie preplatku na váš účet( na stiahnutie na www.oasurany.sk)

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

     • Dňa 15. júna 2022 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Tento rok bol za našu školu ocenený Dominik Uhrík za 1.miesto celoslovenského kola prekladateľskej súťaže „Mladí prekladatelia 2021“, organizované Generálnym riaditeľstvom pre preklad, zastúpenie Európskej komisie v SR.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ocenenie najúspešnejších žiakov NSK.

    • Úsmev ako dar
     • Úsmev ako dar

     • Dňa 19.5.2022 sa konala verejná zbierka ku Dňu úsmevu 2022, do ktorej sa zapojila i naša škola. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Zisk zo zbierky "Deň úsmevu 2022" bude venovaná  Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbierka "Úsmev ako dar".

    • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“
     • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“

     • Dňa 10.05.2022 sa v Bratislave uskutočnilo finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, ktoré organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

      Našu školu reprezentovali žiačky III.A triedy Mária Molnárová a Monika Gazsóová. Osemnajlepších tímov postúpilo do finále  po úspešnom absolvovaní korešpondenčného kola súťaže, v ktorom riešili prípadovú štúdiu súvisiacu s dopadmi podnikania na životné prostredie.

      V rámci finále bolo úlohou každého tímu vyriešiť zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorej cieľom bolo eticky rozhodnúť o výbere zamestnanca na novú pracovnú pozíciu tak, aby nedošlo k diskriminácii žiadneho z uchádzačov. Na vypracovanie riešenia dostali tímy časový limit dve hodiny a následne museli svoj výber obhájiť pred odbornou porotou. Za reprezentáciu školy a výbornú argumentáciu pri obhajobe riešenia prípadovej štúdie v silnej konkurencii tímov z celého Slovenska ďakujeme a prajeme dievčatám, aby i naďalej dokázali robiť správne rozhodnutia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“.

     • Oznam k prijímacím skúškam

     • Rodič je povinný v období od 18. 5. 2022 – 23.5.2022 potvrdiť nástup na strednú školu na priložené potvrdenie. Potvrdenie bude sprístupnené 18.5.2022 na stránke EDUPAGE.

      Toto potvrdenie je konečné – dôsledok potvrdenia nástupu na jednu školu je strata rozhodnutí o prijatí na všetky stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý.

      Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx​​​​​​​

    • Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády
     • Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády

     • Dňa 3.5.2022 sa v Bratislave v priestoroch hotela Devín konalo celoslovenské kolo 5. ročníka Ekonomickej olympiády organizovanej inštitútom INESS.Tento školský rok sa školských a okresných kôl zúčastnilo 11 300 študentov z viac ako 250 stredných škôl. Do finálového kola postúpilo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska, medzi nimi aj naša žiačka, Michaela Magerová z 5.A, ktorá v sprievode vyučujúcej Ing. Suchanovej reprezentovali našu školu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády.

     • Oznam

     • Vážení rodičia účastníkov mobility 2021-1-SK01-KA122-VET-000016184! 

      Dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie účastníkov mobility v Írsku, ktoré sa bude konať dňa 9.5.2022 o 16:10 hod. v priestoroch školy OA Šurany, učebňa A3.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Ing. Sylvia Suchanová, projektový manažér

     • Erasmus plus - oznam

     • Vážení účastníci krátkodobej mobility SK01-KA122-VET-000016184 

      Týmto vám oznamujeme,

      že prípravné školenie na krátkodobú mobilitu v Írsku (Cork) bude organizované v priestoroch školy (učebňa A1) každý deň  po ukončení vyučovania v termíne od 2.5-13.5.2022.

      Účasť vybraných účastníkov je povinná.

      Ing. Sylvia Suchanová

    • Innovation Camp 2022
     • Innovation Camp 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Innovation Camp 2022.

      Dňa 22. marca 2022 sa v Banskej Bystrici v hoteli DIXON uskutočnila celoslovenská vzdelávacia súťaž INNOVATION CAMP, ktorú tradične organizuje Junior Achievement (JA) Slovensko.

      Finančná gramotnosť, ako jedna z kľúčových zručností pre kvalitný život každého z nás, je veľmi dôležitá. 60 stredoškolákov z 15-tich škôl prezentovalo svoje inovatívne návrhy na výzvu s témou:  „Ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi?” Prezentácie riešení súťažných tímov hodnotila odborná porota v zložení: Eva Šnircová – biznismentor, Silvia Žuffa365.bank a Anton Bittner - ABAS FX. Ocenené boli 4 súťažné tímy. Porotu najviac zaujal nápad tímu č. 10. Žiaci predstavili inovatívne hodinky „ZAPASADA“ pre deti od 6 do 12 rokov. Prostredníctvom hodiniek môžu deti a mladých ľudí naučiť hospodáriť s peniazmi s funkciou Možnosti šetrenia a Peniaze na každý deň. Zmiešaný tím bol v zložení Zuzana Sliacka, Sandra Mistríková, Daniel Šrank a Patrik Jadroň.

      Našu školu, ktorá je zapojená do viacerých vzdelávacích programov JA Slovensko, reprezentovali žiaci Sandra Mistríková (III. A), Michaela Škandová (III. A), Samuel Bacho (III. B) a Peter Lörincz (III. A). Žiaci boli pridelení do rôznych súťažných tímov. Žiačka Sandra Mistríková bola členkou víťazného tímu aj autorkou nápadu. Srdečne gratulujeme!

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

     • Sladká pomoc

     • Sladká pomoc je charitatívna aktivita, byť solidárny s celým svetom. Do projektu sa zapojila i naša škola. Žiaci, zakúpením čokolády, prejavili solidaritu s tými, ktorí sú chudobnejší ako my, a ktorí trpia nedostatkom. Zisk z kampane (100€) bude použitý do projektov pre deti a mládež v Rwande, Keni, Etiópii a v Ugande.