• Vyhodnotenie súťaže "Ako to vidím ja" - máj 2019

     • Do galérie Vyhodnotenie súťaže "Ako to vidím ja" - máj 2019 boli pridané fotografie.

      Obchodná akadémia v Šuranoch v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila v tomto školskom roku pre žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja pri príležitosti  100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, literárno – výtvarnú súťaž pod názvom Ako to vidím ja.

      Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch šurianskej Synagógy dňa 17.mája 2019 .

      Riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch, Ing. Eva Matejíčková vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihla potrebu pripomínať si kľúčové udalosti našej histórie a jej významné osobnosti, hovorila o aktivitách školy uskutočnených na počesť významných výročí – 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika a poďakovala všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizácii súťaže.

      Potrebu spoznávať život a dielo známych osobností našej histórie vyzdvihol vo svojom príhovore aj predseda poroty PhDr. PaedDr. Martin Bodis,PhD. : „ ...je úžasné, že práve Obchodná akadémia v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravila prvý ročník tejto súťaže, za čo patrí vďaka Vám, pani riaditeľka, aj všetkým Vašim pedagógom. Je úžasné, že vy ste sa ako mladí ľudia zapojili do tejto súťaže , že ste sa oboznámili s touto osobnosťou pri rôznych príležitostiach, pri rôznych čítaniach, aby ste túto osobnosť nejakým spôsobom literárne, alebo výtvarne sprítomnili. ..."

      Generál Milan Rastislav Štefánik ako osobnosť patrí tak veľmi na Slovensko, tak isto, ako patrí jeho socha na šuriansku zem, tak veľmi, ako srdce je zrastené s ľudským telom ...ja osobne považujem jeho osobnosť za základný pilier slovenskej štátnosti a národa ...Som rád, že Obchodná akadémia sa ujala takejto témy aj zorganizovaním súťaže ..." povedal vo svojom príhovore riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch, RNDr. Miroslav Eliáš. ( Pozn.: socha M. R. Štefánika v Šuranoch stojí na nádvorí Obchodnej akadémie )

      Súčasťou podujatia bol kultúrny program, ktorý nacvičili pre túto príležitosť žiaci Obchodnej akadémie, v rámci ktorého boli prečítané aj víťazné literárne diela . Účastníci podujatia si so záujmom prezreli aj výstavku súťažných výtvarných prác.

      Na záver podujatia zaznela hymnická pieseň Hoj, vlasť moja.

     • Oznam

     • Školská jedáleň pri OA Šurany príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku / kuchára s praxou od 1. 9. 2019. Žiadosti posielajte na adresu OA Šurany.

    • Ekonomická olympiáda - feb. 2019
     • Ekonomická olympiáda - feb. 2019

     • Do galérie Ekonomická olympiáda - feb. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 4. 2. 2019 sa žiaci III. A triedy L. Hajnalová a A. Gergely a IV. B triedy N. Mikulcová a E. Jánošíková zúčastnili krajského kola Ekonomickej olympiády, ktorá sa konala na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU V Nitre pod záštitou Inštitútu ekonomických a spoločenských anylýz. Zúčastneným študentom držíme palce k postupu do celoslovenského kola!

     • MO v basketbale žiačok-jan. 2019

     • Do galérie MO v basketbale žiačok-jan. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 17. 1. 2019 získali naše žiačky 1. miesto na  majstrovstvách okresu v basketbale žiačok SŠ. Družstvo dievčat hralo v zložení Petra Brndiarová - 1. A, Zuzana Garayová - 4. B, Michaela Chovancová - 3. B, Petra Kečkéšová - 3. A, Valéria Kečkéšová - 3. A, Nikola Klussaiová - 2. B, Lucia Knihárová - 2. B, Laura Krajčírová - 2. A, Dominika Šumová - 3. A, a Alexandra Valachyová - 2. B.

      Srdečne im blahoželáme a držíme palce na krajských majstrovstvách!

    • Innovation camp - nov.2018
     • Innovation camp - nov.2018

     • Do galérie Innovation camp - nov.2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 7. 11. 2018 sa 5 žiačok III. B triedy zúčastnilo celodennej súťaže INNOVATION CAMP v Bratislave. Organizátorom podujatia bola JA Slovensko, n. o. BA. Cieľom súťaže bolo simulovať kreatívne a inovačné schopnosti študentov. Vďaka tejto súťaži si študenti vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy a rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Lucia Žigrayová so svojím tímom obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Unesená nevesta
     • Unesená nevesta

     • Na podujatí Dňa školy a na vyhodnotení celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva v Šintave  vystupovali aj žiaci Obchodnej akadémie Šurany s dramatizáciou hry z pera PaedDr.Heleny Rusnákovej  a Mgr. Eriky Juríkovej: Unesená nevesta.  Žiaci zožali veľký úspech a pochvalu organizátorov aj účastníkov podujatia.

    • Prednáška
     • Prednáška

     • Dňa 16.4. 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému finančnej gramotnosti. Naše pozvanie prijali obchodné zástupkyne SLSP, a. s. Šurany, ktoré žiakom priblížili problematiku finančníctva a investovania. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sú zapojení do programu "JA Viac ako peniaze", ktorý zastrešuje JA Slovensko, n. o. Bratislava.

    • Múdra príroda 2018 - máj 2018
     • Múdra príroda 2018 - máj 2018

     • Do galérie Múdra príroda 2018 - máj 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 30.4.2018 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej  výtvarnej a literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou s cieľom rozvoja environmentálního cítenia mladých ľudí a budovania pozitívneho vzťahu k prírode. Súťaže sa zúčastnila aj žiačka III.B triedy, Michaela Homolová, ktorá sa  v súťažnej kategórii autori od 15 do 19 rokov v próze umiestnila na 1.mieste. Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili aj zástupcovia z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúryživotného prostredia v Banskej Bystrici.

    • Vitajte v našom regióne
     • Vitajte v našom regióne

     • Vo štvrtok 22.marca 2018 sa Bratislave konala súťaž JA Vitajte v našom regióne. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Súťaže sa zúčastnilo 37 družstiev z celého Slovenska. Medzi nimi nechýbali ani dve družstvá z Obchodnej akadémie v Šuranoch – CK Burky pod vedením Ing. Sylvie Suchanovej a Šurianski vodníci pod vedením Ing. Jaroslavy Ostrožlíkovej.

      Družstvo Šurianski vodníci získali ocenenie najlepšie prezentačné vystúpenie súťažného tímu. Gratulujeme!

    • Čo vieš o Šuranoch
     • Čo vieš o Šuranoch

     • Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnila súťaž Čo vieš o Šuranoch, organizovaná MsKS v Šuranoch, pre žiakov stredných škôl. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 2.mieste. Blahoželáme.

    • Siedmaci na našej škole
     • Siedmaci na našej škole

     • 23. marca 2018 sme privítali na škole návštevu - siedmakov ZŠ na ul.SNP, pre ktorých žiaci 3. A a 2. A triedy pripravili zaujímavé prezentácie v anglickom jazyku, žiaci 1. A im zahrali  3 rozprávky-samozrejme tiež v anglickom jazyku. Siedmaci si  prezreli aj výstavu 100 rokov ČSR.

    • 100 rokov Československa
     • 100 rokov Československa

     • Dňa 26.januára sa na našej škole bude konať vernisáž výstavy 100 rokov Československa na našej škole. Ide o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa zapájali jednotlivci pod vedením pani učiteliek PaedDr.Heleny Rusnákovej a Mgr. Eriky Juríkovej. Podujatie vyvrcholí mestskou výstavou v mesiaci apríl 2018.

    • Prezentácia SŠ v OC Aquario
     • Prezentácia SŠ v OC Aquario

     •  

      Uplynulý víkend (20. a 21.1.2018) sa v obchodnom centre Aquario v Nových Zámkoch konala prezentácia stredných škôl. V nedeľu sa prezentovala aj naša škola. Žiačky 4.A triedy Natália a Adriána spolu s výchovnou poradkyňou Ing. Věrou Spornou si pre návštevníkov centra pripravili prezentáciu, v ktorej predstavili našu školu, možnosti štúdia a aktivity, ktoré sa uskutočňujú na škole. V stánku našej školy sa záujemcovia dozvedeli bližšie informácie o škole, dostali leták s možnosťami štúdia a mimoriadne vydanie školského časopisu BONUS.

    • Mikuláš 2017
     • Mikuláš 2017

     • V stredu 6.decembra 2017 sa všetci žiaci a učitelia presunuli do priestorov šurianskej synagógy, kde bolo pre nich kultúrne vystúpenie pri príležitosti Mikuláša.

      Na podujatie prijal pozvanie riaditeľ MsKS v Šuranoch RNDr. Miroslav Eliáš a Tatiana Martišová, knihovníčka v Mestskej knižnici Michala Matunáka v Šuranoch.

      Z kultúrneho programu, ktorý pripravila učiteľka školy PaedDr. Mária Bujdáková spolu so žiakmi 1 - 4.ročníka sa prítomní dozvedeli aj o  živote a o legendách sv. Mikulášovi. Na záver anjeli a Mikuláš rozdali sladké darčeky.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • V posledný novembrový deň sa aj na našej škole konala celoslovenská súťaž Expert - geniality show. Svoju „genialitu“ si otestovalo 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Na vypracovanie testu mali 60 minút, počas ktorých súťažiaci odpovedali na 50 otázok v dvoch ľubovoľných témach. V ponuke bolo päť tém - Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. Výsledky svojich vedomostí sa žiaci dozvedia v januári, kedy budú najúspešnejší odmenení a ohodnotení titulom EXPERT a TOP EXPERT.

    • Bedminton - krajské kolo
     • Bedminton - krajské kolo

     • Dňa 9. novembra 2017 sa v Športovej hale v Šuranoch konalo Krajské kolo súťaže v bedmintone žiakov SŠ.  Našu školu reprezentoval Matúš Mojcher z 1.A triedy a Filip Balajka z 2.A triedy. Žiaci sa umiestnili na treťom mieste. Gratulujeme!