• Oznam

     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANJ

      Dňa 08.02.2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa
      ho aj 2 žiaci našej školy, ktorí súťažili v kategórii 2C1, určenej pre stredoškolákov
      bilingválnej formy štúdia a 2C2 pre žiakov, ktorí majú anglofónne korene alebo strávili určitý
      čas v anglicky hovoriacich krajinách .
      Vzhľadom na pandemickú situáciu, súťaž prebehla v online priestore. Prvá časť pozostávala z
      online testu, ktorý bol zameraný na overenie jazykových zručností. Po náročnom teste
      súťažiaci ešte absolvovali ústnu časť, v rámci ktorej si otestovali svoje komunikačné
      zručnosti, kreativitu a schopnosť pohotovo reagovať v simulovanej rolovej úlohe. Naši žiaci
      dosiahli výborné výsledky. Sabína Székelyová zo IV.A obsadila 2.miesto v kategórii 2C1
      a Martin Ploig z V.A sa umiestnil na 3.mieste v kategórii 2C2.

      Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v jazykovom vzdelávaní.

     • Oznam

     • SLOVENSKÉ KOLO PREKLADATEĽSKEJ SÚŤAŽI JUVENES TRANSLATORES

      Dňa 27.01.2022 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili  webináru pod názvom  „Mladí prekladatelia“, ktorý organizoval Generálne riaditeľstvo pre preklad, zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Webinár viedla pani Emília Andrejová.

      V prvej časti pútavo porozprávala žiakom o  tejto európskej inštitúcii a o náročnej práci prekladateľov. Súčasťou druhej časti bola analýza textu, ktorý mali žiaci preložiť v slovenskom kole prekladateľskej súťaži JuvenesTranslatores. Táto  prestížna prekladateľská súťaž je  určená pre stredoškolákov a uskutočnila sa v novembri 2021.Do súťaže sa odoslalo 117 prekladov z anglického do slovenského jazyka. Sme veľmi radi, že náročný preklad výborne zvládli i biligválni žiaci našej školy.

      Dominik Uhrík zo IV.A sa umiestnil v silnej konkurencii  na 1. mieste. Medzi ocenenými prácami, boli aj preklady Sabíny Székelyovej zo IV.A a Miroslava Makoviczkého z V.A.

      Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa prekladateľských úspechov.