• Školská jedáleň - oznam

     •  Vážení stravníci!

      Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začne s prípravou stravy v školskom roku 2021/22  od 6.septembra 2021. 

      Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na webovej stránke školy, tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo  v školskej jedálni  od 26.8.2021. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

      Na stravovanie bude prihlásený každý stravník až po predložení dokladu o zaplatení.

      Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť na rovnakom mieste ako prihlášku. V prípade platieb cez bankový účet postupujte podľa pokynov na prihláške.

      Prihlasovať sa  a platiť stravné môžete už v auguste (od 30.augusta  bude v kancelárii školskej jedálne  k dispozícii vedúca jedálne)     

      Naša jedáleň funguje ako webová jedáleň,

      to znamená, že každý stravník  si musí zakúpiť čipovú kartu( 3,30 €),ktorou sa bude identifikovať pri obede, zároveň získa prístup na vlastnú webovú stránku, kde sa môže vyhlasovať a prihlasovať na stravu, sledovať svoje platby, odber stravy, kontaktovať  vedúcu školskej jedálne cez email  a iné. Čip  má neobmedzenú platnosť, ak ho stratíte, musíte si zakúpiť nový.

      Podrobný návod na používanie  webovej jedálne nájdete na  www.oasurany.sk v sekcii školská jedáleň.

      Ak chcete ukončiť stravovanie, musíte odovzdať odhlášku zo stravovania , kde požiadate o vrátenie preplatku na váš účet( na stiahnutie na www.oasurany.sk)

      prihláška žiaci 

      prihláška zamestnanci

       

     • Záujem o dobrovoľné domáce antigénové samotestovanie žiakov

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia neplnoletých žiakov, resp. plnoletí žiaci prejavia záujem o takýto druh samotestov. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      V prípade záujmu dostane žiak 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Domáceho antigénového samotestovanie odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      SVOJE ZÁVÄZNÉ ROZHODNUTIE VYJADRITE V TERMÍNE OD 23.8. DO 26.8.2021.

      • zákonní zástupcovia resp. plnoletí žiaci II. až V. ročníka oznámia záujem elektronicky prostredníctvom ankety edupage (prihlasovanie).
      • zákonní zástupcovia žiakov I. ročníka oznámia záujem na mailovú adresu školy: sekretariat@oasurany.sk v tom istom termíne, najneskôr do 26.8.2021.

      Od 31. 8. 2021 bude škola informovať o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič resp. plnoletý žiak pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf