• Školská jedáleň - oznam

     • Vážení stravníci!

      Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začne s prípravou stravyv  školskom roku 2022/23  

      od 6.septembra 2022.

      Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na webovej stránke školy, tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo  v školskej jedálni  od 5.9.2022. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

      - prihláška dieťa 

      - prihláška dospelý 

      Na stravovanie bude prihlásený každý stravník až po predložení dokladu o zaplatení.

      Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť na rovnakom mieste ako prihlášku. V prípade platieb cez bankový účet postupujte podľa pokynov na prihláške.

      Prihlasovať sa  a platiť stravné môžete už v auguste (od 23.augusta  bude v kancelárii školskej jedálne  k dispozícii vedúca jedálne od 8.00 do 12.00 hod.)    

      Naša jedáleň funguje ako webová jedáleň, to znamená, že každý stravník  si musí zakúpiť čipovú kartu( 3,50 €),ktorou sa bude identifikovať pri obede, zároveň získa prístup na vlastnú webovú stránku, kde sa môže vyhlasovať a prihlasovať na stravu, sledovať svoje platby, odber stravy, kontaktovať  vedúcu školskej jedálne cez email  a iné. Čip  má neobmedzenú platnosť, ak ho stratíte, musíte si zakúpiť nový.

      Podrobný návod na používanie  webovej jedálne nájdete na  www.oasurany.sk v sekcii školská jedáleň.

      Ak chcete ukončiť stravovanie, musíte odovzdať odhlášku zo stravovania , kde požiadate o vrátenie preplatku na váš účet( na stiahnutie na www.oasurany.sk)