• Úsmev ako dar
     • Úsmev ako dar

     • Dňa 19.5.2022 sa konala verejná zbierka ku Dňu úsmevu 2022, do ktorej sa zapojila i naša škola. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Zisk zo zbierky "Deň úsmevu 2022" bude venovaná  Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbierka "Úsmev ako dar".

    • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“
     • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“

     • Dňa 10.05.2022 sa v Bratislave uskutočnilo finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, ktoré organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise.

      Našu školu reprezentovali žiačky III.A triedy Mária Molnárová a Monika Gazsóová. Osemnajlepších tímov postúpilo do finále  po úspešnom absolvovaní korešpondenčného kola súťaže, v ktorom riešili prípadovú štúdiu súvisiacu s dopadmi podnikania na životné prostredie.

      V rámci finále bolo úlohou každého tímu vyriešiť zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorej cieľom bolo eticky rozhodnúť o výbere zamestnanca na novú pracovnú pozíciu tak, aby nedošlo k diskriminácii žiadneho z uchádzačov. Na vypracovanie riešenia dostali tímy časový limit dve hodiny a následne museli svoj výber obhájiť pred odbornou porotou. Za reprezentáciu školy a výbornú argumentáciu pri obhajobe riešenia prípadovej štúdie v silnej konkurencii tímov z celého Slovenska ďakujeme a prajeme dievčatám, aby i naďalej dokázali robiť správne rozhodnutia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE „VEDIEŤ SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ“.

     • Oznam k prijímacím skúškam

     • Rodič je povinný v období od 18. 5. 2022 – 23.5.2022 potvrdiť nástup na strednú školu na priložené potvrdenie. Potvrdenie bude sprístupnené 18.5.2022 na stránke EDUPAGE.

      Toto potvrdenie je konečné – dôsledok potvrdenia nástupu na jednu školu je strata rozhodnutí o prijatí na všetky stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý.

      Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni.docx​​​​​​​

    • Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády
     • Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády

     • Dňa 3.5.2022 sa v Bratislave v priestoroch hotela Devín konalo celoslovenské kolo 5. ročníka Ekonomickej olympiády organizovanej inštitútom INESS.Tento školský rok sa školských a okresných kôl zúčastnilo 11 300 študentov z viac ako 250 stredných škôl. Do finálového kola postúpilo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska, medzi nimi aj naša žiačka, Michaela Magerová z 5.A, ktorá v sprievode vyučujúcej Ing. Suchanovej reprezentovali našu školu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády.

     • Oznam

     • Vážení rodičia účastníkov mobility 2021-1-SK01-KA122-VET-000016184! 

      Dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie účastníkov mobility v Írsku, ktoré sa bude konať dňa 9.5.2022 o 16:10 hod. v priestoroch školy OA Šurany, učebňa A3.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Ing. Sylvia Suchanová, projektový manažér