• Erasmus plus - oznam

     • Vážení účastníci krátkodobej mobility SK01-KA122-VET-000016184 

      Týmto vám oznamujeme,

      že prípravné školenie na krátkodobú mobilitu v Írsku (Cork) bude organizované v priestoroch školy (učebňa A1) každý deň  po ukončení vyučovania v termíne od 2.5-13.5.2022.

      Účasť vybraných účastníkov je povinná.

      Ing. Sylvia Suchanová

    • Innovation Camp 2022
     • Innovation Camp 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Innovation Camp 2022.

      Dňa 22. marca 2022 sa v Banskej Bystrici v hoteli DIXON uskutočnila celoslovenská vzdelávacia súťaž INNOVATION CAMP, ktorú tradične organizuje Junior Achievement (JA) Slovensko.

      Finančná gramotnosť, ako jedna z kľúčových zručností pre kvalitný život každého z nás, je veľmi dôležitá. 60 stredoškolákov z 15-tich škôl prezentovalo svoje inovatívne návrhy na výzvu s témou:  „Ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi?” Prezentácie riešení súťažných tímov hodnotila odborná porota v zložení: Eva Šnircová – biznismentor, Silvia Žuffa365.bank a Anton Bittner - ABAS FX. Ocenené boli 4 súťažné tímy. Porotu najviac zaujal nápad tímu č. 10. Žiaci predstavili inovatívne hodinky „ZAPASADA“ pre deti od 6 do 12 rokov. Prostredníctvom hodiniek môžu deti a mladých ľudí naučiť hospodáriť s peniazmi s funkciou Možnosti šetrenia a Peniaze na každý deň. Zmiešaný tím bol v zložení Zuzana Sliacka, Sandra Mistríková, Daniel Šrank a Patrik Jadroň.

      Našu školu, ktorá je zapojená do viacerých vzdelávacích programov JA Slovensko, reprezentovali žiaci Sandra Mistríková (III. A), Michaela Škandová (III. A), Samuel Bacho (III. B) a Peter Lörincz (III. A). Žiaci boli pridelení do rôznych súťažných tímov. Žiačka Sandra Mistríková bola členkou víťazného tímu aj autorkou nápadu. Srdečne gratulujeme!

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.