• MIMORIADNY OZNAM

     • Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany oznamuje, že od 12. októbra 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

                                                                                                                              Ing. Eva Matejíčková

                                                                                                                                  riaditeľka školy

    • Európsky deň jazykov-sept. 2020
     • Európsky deň jazykov-sept. 2020

     • Do galérie Európsky deň jazykov-sept. 2020 boli pridané fotografie.

      Posledný septembrový týždeň sa na našej škole už tradične uskutočnil Európsky deň jazykov v súčasnej pandemickej situácii trochu netradične, v rámci tried. Tento rok sme Európsky deň jazykov zamerali na obľúbené cestovateľské a dovolenkové destinácie v rámci Európy -  Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Grécko, Chorvátsko, Nórsko. Po vylosovaní krajiny žiaci každej triedy pripravili nástenku, ktorá okrem reprezentatívnych fotografií obsahuje aj základné frázy jazyka danej krajiny. Každá trieda vytvorila súťažné video  s používaním jazyka vybranej krajiny.  Videá budú zverejnené v blízkej dobe. O výhercovi rozhodne celoškolské hlasovanie, ktorého sa zúčastnia všetci žiaci školy. O podrobnostiach budete informovaní neskôr.