• Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • žení stravníci!

      Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začne s prípravou stravy

      v školskom roku 2020/2021  od 3.septembra 2020. Strava sa bude vydávať v čase od 11,25 do 13,30 hod.

      Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na stránke OA Šurany (www.oasurany.sk), tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo  v školskej jedálni  od 29.6.2020. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

      Na stravovanie bude prihlásený každý stravník až po predložení dokladu o zaplatení.

      Stravníci  ktorí už majú vlastnú web. stránku  sa môžu prihlásiť sami ,zároveň sa im zobrazí suma na úhradu.

      Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť na rovnakom mieste ako prihlášku. V prípade platieb cez bankový účet postupujte podľa pokynov na prihláške.

      Prihlasovať  a platiť stravné môžete od 17. augusta 2020   v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

      Naša jedáleň funguje ako webová jedáleň,

      to znamená, že každý stravník  si musí zakúpiť čipovú kartu( 3,30 €),ktorou sa bude identifikovať pri obede, zároveň získa prístup na vlastnú webovú stránku, kde sa môže vyhlasovať a prihlasovať na stravu, sledovať svoje platby, odber stravy, kontaktovať  vedúcu školskej jedálne cez email  a iné. Čip  má neobmedzenú platnosť, ak ho stratíte, musíte si zakúpiť nový.

      Podrobný návod na používanie  webovej jedálne nájdete na  www.oasurany.sk v sekcii školská jedáleň.

      Ak chcete ukončiť stravovanie, musíte odovzdať odhlášku zo stravovania , kde požiadate o vrátenie preplatku na váš účet( na stiahnutie na www.oasurany.sk)

      pokyny_sj_2021.pdf

      prihlaska_sj_2021.pdf

      Odhlaska_zo_stravovania.docx

     • MIMORIADNY OZNAM!!!

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 Nitriansky samosprávny kraj s účinnosťou od 29. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Žiaci sa dostavia do školy dňa 29.6.2020 o 8.00 hod. V tento deň budú odovzdávať učebnice, dostávať nové učebnice, odovzdávať kľúče od skriniek a pod.

      Dňa 30.6.2020 v čase o 8.30 hod. sa uskutoční ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčenia v jednotlivých triedach. 

      Žiak v deň príchodu do školy je povinný odovzdať Vyhlásenie (Príloha 1,2) a dodržiavať hygienicko-epidemiologické nariadenie hlavného hygienika SR, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie po vstupe do budovy, umývanie rúk, mať so sebou papierové vreckovky, dodržiavanie odstupov. V prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie pokynov.

      Príloha 1 (zákonný zástupca žiaka) vyhlasenie_zakonny_zastupca.pdf

      Príloha 2 (plnoletý žiak) vyhlasenie_plnolety_ziak.pdf

     • Prijímacie skúšky v druhom termíne

     • Prijímacie skúšky v druhom termíne na nenaplnený počet miest

      Riaditeľka školy oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy pri OA v Šuranoch, sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v odbore:

      študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia: počet voľných miest 1

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) do 19. júna 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), poštou na adresu strednej školy alebo osobne na sekretariát školy.

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Nám. hrdinov 7, 942 01  Šurany odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

      Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca uchádzača doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

     • Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26

     • Keďže žiaci nie sú na školách, rozhodli sme sa, že objednávanie známok zjednodušíme tak, že od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez náš e shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Od druhej polovice augusta bude možné objednať známky opäť aj cez školy, budeme Vás o tom včas informovať.

      Čo sa týka čipovej revalidácie, spoločnosť Transdata nás informovala, že revalidácia začne neskôr (databázu žiakov pokračujúcich študentov poslalo zatiaľ veľmi málo škôl). Akonáhle budeme mať konkrétnejšie informácie, budeme Vás informovať.

      Vopred ďakujem za Vašu spoluprácu, posunutie informácií rodičom/žiakom a prajem Vám príjemný deň!

       S pozdravom

      Martin Krúpa

      CKM SYTS

      Vysoka 32

      811 06 Bratislava

      Mob. +421 948 301 710

      www.isic.sk  www.euro26.sk  www.itic.sk