• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Európsky deň jazykov 2022

      VYHODNOTENIE EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV 2022

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do Únikovej hry v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov na našej škole. Dúfame, že pri plnení zadaní na získanie indícií ste sa zabavili, precvičili si tímovú spoluprácu a upevnili si kamarátske vzťahy. Rozlúštiť hádanku a odomknúť správnu miestnosť sa najrýchlejšie podarilo v pondelok 26.09.2022 triede III.B a v utorok 27.09.2022 V.A triede.Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

     • Oznam

      Dňa 29. 9. 2022 sa naša škola zúčastní divadelného spracovania stredoškolskej povinnej literatúry od Ivana Bukovčana „Kým kohút nezaspieva“. Predstavenie sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry v Nových Zámkoch o 8.30 hod. . Inscenácia je spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora.Účinkujúcimi hercami v predstavení sú mladí študenti herectva (VŠMU, Akadémia umení, Konzervatóriá).Projekt je povinným doplnkovým vzdelávacím nástrojom v čase prezenčnej výučby.Ambasádorkami projektu sú Božidara Turzonovová a Emília Vášáryová.

     • Oznam

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

     • Biela pastelka

      Dňa 23.9.2022 sa na našej škole uskutoční zbierka Biela pastelka, ktorú každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Výťažok zo zbierky bude použitý na služby pre nevidiacich a slabozrakých, integračné aktivity, kurzy práce s PC a odstraňovanie architektonických bariér.

      Viac info na: https://bielapastelka.sk/

     • Oznam

      S radosťou Vám oznamujeme, že Obchodná akadémia Šurany sa stala oficiálnym partnerom výskumného centra vydavateľstva Oxford University Press. Naši žiaci sa budú zúčastňovať aktivít súvisiacich so skúšobným testovaním komunikačných zručností v anglickom jazyku na úrovni B1, B2 a C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 4. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje