Suplovanie O škole Kontakt Rozvrh Prihlásenie

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie v Šuranoch

Novinky

Oznam pre študentov.

Ak máte záujem zúčastniť  sa dňa 11. decembra 2014 exkurzie do vianočnej Viedne, prihláste sa u p.prof. Rusnákovej do konca novembra. Poplatok je 20 €.

NBS-okt.2014
18. 11. 2014

Do galérie NBS-okt.2014 boli pridané fotografie z návštevy našich štvrtákov v NBS Bratislava a z výstavy "Od slovenskej koruny k euru."

Školenie manažmentu študentských spoločností PvCR.
18. 11. 2014

Do galérie PvCR-nov.2014 boli pridané fotografie.

JASR (Junior Achievement Slovensko) v spolupráci s firmou AT&T zorganizovali pre viac ako 100 študentov stredných škôl zapojených do programov Podnikanie v cestovnom ruchu a Aplikovaná ekonómia školenie manažmentu študentských spoločností dňa 11.novembra 2014 v OA v Banskej Bystrici. Školenie absolvovali aj naši žiaci Adela Bugyíková a Šimon Švec z 2.A a Viktória Lukáčová z 2.B, ktorí budú manažérmi našich študentských spoločností v PvCR v tomto školskom roku. Veríme, že ich aktivita a iniciatíva spojená so získanými vedomosťami a zručnosťami bude zárukou tvorivej práce študentských spoločností.

DOD-november 2014
14. 11. 2014

Do galérie DOD-november 2014 boli pridané fotografie.

Imatrikulácie okt.2014
29. 10. 2014

Do galérie Imatrikulácie okt.2014 boli pridané fotografie.

Viedeň-1014
21. 10. 2014

Do galérie Viedeň-1014 boli pridané fotografie. 

Link pre našich študentov, majúcich záujem o absolvovanie odbornej praxe, alebo brigády vo firme LKW WALTER.

  http://www.lkw-walter.sk/sk/uchadzac/online-ziadost-o-zamestnanie?jobID=39

Projektový deň - 0914
17. 10. 2014

Do galérie Projektový deň - 0914 boli pridané fotografie.

Súťaž

Bádateľsko - dopisovateľský krúžok Obchodnej akadémie v Šuranoch v rámci Mesiaca úcty k starším vyhlasuje literárno  - výtvarnú súťaž " Z úcty k našim predkom ".

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i triedne kolektívy 1.-4. ročníka .

Podmienky súťaže:

1. Príprava nástenných novín s danou tematikou

Generácia Euro

Dňa 3. 10. 2014 sa študenti IV. B triedy Adam Meško a Veronika Gábrišová zúčastnili úvodného školenia k súťaži Generácia Euro , ktorú vzhlásila NBS Bratislava. Účasť v súťaži študentom priblíži význam menovej politiky a zároveň si vytvoria predstavu o fungovaní a úlohách centrálnej banky. Cieľom súťaže je tiež rozšíriť si poznatky o Eurosystéme a prehĺbiť si poznatky o svete financií.

Oznam

Tlačivo priepustky sa nachádza v sekcii Dokumenty-škola.

photo

Pondelok 24. 11. 2014

Počet návštev: 2764188

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Utorok 25.11.2014)

Katarína Igrényiová (I. A)
Katarína Krajčovičová (III. B)
Katarína Trebuňová (II. A)
Katarína Ďurčanská (IV. A)

partner partner partner partner partner