Suplovanie O škole Kontakt Rozvrh Prihlásenie

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie v Šuranoch

Novinky

Oznam

Program exkurzie "Po stopách M. R. Štefánika".

Zoznam 1. autobus

Zoznam 2. autobus

Zoznam 3. autobus

Cezpoľný beh-sept. 2015
2. 10. 2015

Študenti našej školy-Marcel Timoranský (III. B), Samuel Černák (IV. A) a Denis Mojko (IV. B) zvíťazili na Školských majtrovstvách okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu. Srdečne im gratulujeme!!! 

Do galérie Cezpoľný beh-sept. 2015 boli pridané fotografie.

Oznam

INFO o maturitách v šk. roku 2015/2016.

Oznam

Pokračuje súťaž Výskumník 2015

V septembri v roku 2012 sme vyhlásili súťaž v zbieraní a digitalizovaní historických fotografií a dokumentov, do ktorej sa zapojilo mnoho žiakov školy. Výsledkom bola výstava "Fotografie rozprávajú", ktorá sa stretla s kladným ohlasom. Doposiaľ naše fotografie boli vystavované 6x.

V tomto školskom roku pokračujema a vyhlasujeme súťaž "Výskumník  2015".

Oznam

Radi fotografujete? Máte možnosť ukázať svoje fotografie na našej školskej výstave a zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu. 

Podmienky súťaže:

- do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci z celej školy ( 1.-4.ročník) do 15.novembra s fotografiami prírody, kultúrno - historických pamiatok, spoločenských a športových udalostí.

Oznam

Súťaž o najkrajšie nástenné noviny

26.september 2015 je vyhlásený ako Európsky deň jazykov. Cieľom tejto aktivity je podpora štúdia  cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva. Aj naša škola sa rozhodla zapojiť sa do tohto podujatia súťažou o najkrajšie nástenné noviny.  Do súťaže sa zapájajú triedne kolektívy. Ich úlohou bude pripraviť nakrajšiu, tematicky najzaujímavejšiu nástenku zo života anglicky alebo nemecky hovoriacich krajín.  

Zo života školy

Dni nezábudiek v Šuranoch

Zo života školy

Aj študenti OA Šurany si pripomenuli zakladateľa novozámockého múzea

Oznam školskej jedálne

Vážení stravníci!

Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začína s prípravou stravy od 7.septembra 2015.

Strava sa bude vydávať v čase od 11,25 do 13,30 hod.

Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na stránke OA Šurany (www.oasurany.sk) ,tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo školskej jedálne. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

Oznam

Ponúkame na predaj trvale prebytočný majetok Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vyhlásenie NSK

Mapa katastra

Výpis z listu vlastníctva

photo

Streda 7. 10. 2015

Počet návštev: 3058696

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 7.10.2015)

Hangalová Eliška (IV. A)

Popozajtra (Sobota 10.10.2015)

Ihnátová Slavomíra (II. A)

partner partner partner partner partner